رفتن به محتوای اصلی
x

مسئول دفتر مدیریت روابط عمومی

شرح وظایف 

  1. انجام امور منشی گری از قبیل پاسخگویی به تماسهای تلفنی، ثبت برنامه‌‌ی هفتگی
  2. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای مدیریتی
  3. انجام امور دبیرخانه‌ای از قبیل: شماره‌گذاری، ثبت و پیگیری مکاتبات و مراسلات و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
  4.  انجام امور مربوط به تایپ، تکثیر، بایگانی تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
  5.  كنترل و پاسخگويي مناسب مراجعات حضوري و غیر حضوری مديريت وراهنمایی آنها
  6.  كنترل و پاسخگويي مناسب مراجعات تلفني مديريت و پاسخگویی مثبت به تلفن های واحد های مختلف سازمان
  7.  تنظيم ورود و خروج كارتابل مديريت
  8.  اجرای دستورالعمل دبير خانه و امور مربوط به بايگاني مناسب آنها در دفتر مديريت، مشتمل بر بایگانی دستی و سیستمی و مدیریت نامه‌های دریافتی و ارسالی به افراد داخل و بیرون سازمان و پیگیری آنها تا حصول نتیجه
  9.  تهيه پیش­نویس­های مناسب جهت مكاتبات داخل و خارج سازمان
  10.  پیگیری درخواست‌های ارسالی