رفتن به محتوای اصلی
x

واحدهای زیر مجموعه روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

معاون مدیریت روابط عمومی

واحدها

  • واحد اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه 
  • واحد تکریم ارباب رجوع (سامانه 3113- دسترسی آزاد اطلاعات)
  • واحد مدیریت و نظارت بر وب سایت های دانشگاه
  • واحد اداره همایش ها
  • واحد آموزش کارکنان
  • واحد مستند سازی ، سمعی و بصری و تبلیغات
  • واحد تشریفات و مراسم ها  
  • واحد پیگیری کلیه امور مربوط به مکاتبات، جلسات و اتوماسیون اداری