رفتن به محتوای اصلی
x

واحد فضای مجازی

شرح وظایف 

 • یکپارچه ســازی سیاستهای فضای مجازی در حوزه نرم افزاری و متناسب سازی آن باسیاست های دولت الکترونیک.
 • آگاه ســازی مخاطبان سلامت از فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی
 •   ايجاد وحدت رويه در ارائه اخبار در فضاي مجازي و نظارت بر اجراي مناسب آن ها
 •  تحليل عملکرد، ارزيابي و مديريت مخاطرات در فضای مجازی
 •  مدیریت داده‌ها، ايجاد ساز و كار ثبت و بایگانی اطلاعات منتشره و رصد وقايع و رويدادهاي سايبري مرتبط با دانشگاه؛
 •  انجام ماموریتهای ویژه اطلاع رسانی، آگاه سازی و فرهنگ سازی در فضای مجازی و جلوگیری از اخبار کذب در فضاي مجازي
 •  همکاری با متخصصان عرصه سلامت
 •  ارزش بخشی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دانشگاه سرآمد در ارائه تولید محتوای سلامت به مخاطبان
 •  رفع شبهات و چالش ها و جبران خلاءهای موجود در حوزه فضای مجازی برای تاثیر در افکار عمومی دانشگاه و جامعه
 •  کاهش نقش مخرب اطلاعات نادرست در فضای مجازی
 •  اطلاع رسانی به موقع، حجیم و موثر از طریق اینترنت
 •  ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای افکار عمومی، دانشگاه و جامعه
 •  نیازسنجی، تامین، توسعه نرم‌افزارهای سازمانی تخصصی
 •  ایجاد، نظارت،کنترل و توسعه مرکز داده و زیرساخت‌های ارتباطاتی
 •  بررسی و رعایت الزامات و دستورالعمل‌ها به ‏روش‌های امنیتی