رفتن به محتوای اصلی
x

واحد رسانه و خبر

 شرح وظایف 

 • بررســی مطالب مختلف مرتبط با حوزه ســلامت انتشــاریافته در رسانه ها و تهیه گزارش های تخصصی
 • انتشار عملکرد سلامت جامعه بر اساس شاخص ها از طریق رسانه های رسمی
 • کنترل و نظارت بر اخبار واصله از واحدهای محیطی و بیرونی و مشارکت در پاسخگویی شفاف به آن ها در صورت لزوم.
 • کنترل بر تهیه اخبار و گزارش برنامه های سفر، ملاقات، کنفرانس، همایش، سمینار و غیره از مسئولین ارشد .
 • به روز رسانی  اخبار و محتوای سایت و هماهنگی با واحدها برای دریافت اخبار
 • اطلاع رسانی توانمندی ها و افتخارآفرینی های عرصه سلامت و انجام مصاحبه با مسئولان و متخصصین
 • اطلاع رسانی به رسانه های گروهی در خصوص همایش ها، سمینارها و نشست های تخصصی
 • تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات ، اخبار و اطلاعات به رسانه ها و جراید
 • جمع آوری، تدوین و انعکاس اخبار و اطلاعات کلیدی از طریق پایگاه ها و پورتال‌های اطلاع رسانی
 • برقراری ارتباط مستمر با رسانه ها و انعکاس اخبار،‌ وقایع و رویدادهای مرتبط با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • تهیه بولتن خبری برای مدیران ارشد
 • همکاری در ویرایش و اولویت بندی اخبار مورد نیاز و ویراستاری پیام
 • همکاری در تهیه اخبار و گزارش از گردهمایی ها و همایش ها
 • تهیه بانک اطلاعات رسانه ای
 • انجام سایر اموری که حسب مورد و با تشخیص مدیر مربوطه در حیطه مسئولیتها و وظایف واحد ارتباطات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی برقرار می گردد.