رفتن به محتوای اصلی
x

واحد کارپردازی و تدارکات

 شرح وظایف 

 •  پیش بینی ، برنامه ریزی  و مدیریت خریداقلام مصرفی و غیر مصرفی موردنیاز ستادی و واحدهای تابعه براساس اعتبارات تخصیص یافته
 • برگزاری استعلام بهای خرید کالا پس از تامین اعتبار
 • بررسی اسناد مربوط با خرید و تطبیق با آئین نامه ی مالی معاملاتی دانشگاه
 • تهیه گزارش از کالاهای خریداری شده
 • نظارت بر تکمیل اسناد مالی تنظیم شده توسط واحدهای تابعه
 • پیگیری نواقص اسناد مالی تنظیم شده و صدور چک فروشندگان
 • همکاری در انجام امور تشریفات و پذیرایی جلسات ستاد با هماهنگی مسئول تشریفات
 • تعیین قیمت البسه کارکنان براساس دستورالعمل
 • برقراری روابط سالم و مداوم با فروشندگان جهت خرید عاقلانه و رقابتی
 • درخواست وارده توسط تدارکات تحویل انبار نسبت به درخواست خرید
 •  تهیه بلیط اعم از هواپیما ، اتوبوس جهت انجام ماموریتهاي اداري