رفتن به محتوای اصلی
x

واحد امور عمومی

شرح وظایف

 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری و ارتباطی مورد مورد نیاز واحد
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب
 • پیش بینی احتیاجات روابط عمومی دانشگاه شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین برآورد هزینه آنها
 • پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه
 • نظارت و کنترل بر حضور و غیاب پرسنل
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و وسایل ارتباطی مورد نیاز 
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام تعمیرات و نگهداری خودروها و لوازم مصرفی و غیرمصرفی و خدماتی
 • نظارت،کنترل و تائید درخواست کالا و خدمات
 • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری و ارئه طرحهای مربوط به کاهش هزینه ها
 • فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
 • ‌ رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • تأمین خودروبرای انجام امور جاری و نظارتهای ادواری
 • نظارت بر روش حفاظت و ایمنی و حفظ‌ و نگهداری ساختمانها، تأسیسات ، وسایل ارتباطی، روشنایی و آتش‌نشانی، امور خدمات عمومی
 • انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر ، کالا، اسناد خرید و اسناد انبار
 • تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق
 •  پیگیری امور اجرایی مرتبط از قبیل تعمیرات و کالاهای درخواستی