رفتن به محتوای اصلی
x

واحد افکار سنجی

شرح وظایف

 • ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی مخاطبان سازمان ، رسانه ها و نخبگان
 • اجرای طرحهای مخاطب شناسی، نظرسنجی، افکارسنجی و نیازسنجی دوره ای درون دانشگاه و ارائه نتایج
 • بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي مردم ، مخاطبان و خدمات گيرندگان و ارائه نتايج
 • دسته بندی نیاز ها و خواسته های مختلف مخاطبان در اقشار مختلف با انجام گرفتن طرحهای نظرسنجی.
 • تعیین و به روزرسانی چارچوب‌های نمونه‌گيري براي بررسی عملکرد واحدهای دانشگاهی
 • به کارگیری و توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای نوین گردآوری اطلاعات
 • تهیه گزار شهای تحلیلی ادواری ماهانه/ فصلی/ سالانه از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت
 • اجرای طرح‌های‌نظرسنجی و پیمایش‌ خاص مورد نیاز دانشگاه
 • آموزش‌های تخصصی درحوزه افکارسنجی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای علاقه‌مندان
 • نقد و بررسی بازتاب فعالیتهای دانشگاه در نظر مخاطبان به ویژه نخبگان و رهبران فکری، رسانه ها و سایر دستگا هها و ارائه گزارش به مدیریت
 • طراحی نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود عملکرد.
 • انجام طرح های سنجش میزان رضایت مندی مخاطبان درون و برون سازمانی
 • تدوین و چاپ کتاب های سنجش میزان رضایت مندی مخاطبان
 • انجام سایر اموری که براساس صلاحدید مدیریت ابلاغ میگردد