رفتن به محتوای اصلی
x

پنجمین ژورنال کلاب گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با عنوان: "آن چه باید از پایگاه Up to Date بدانیم" با سخنرانی خانم مرضیه طهماسبی کتابدار بالینی بیمارستان کاشانی شهرکرد و عضو هسته ی تحقیقاتی دستیار اطلاعات بالینی برگزار خواهد شد.

زمان: سه شنبه 30 دی ماه 1399- ساعت 12:30 تا 14

لینک دسترسی: http://eclass.mui.ac.ir/b/cgc-j4r-2gy