رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه مجازی مفاهیم پایه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد "EBM "  ، سه شنبه 23 دی ماه از ساعت  13 تا 16برگزار خواهد شد.

مدرسین: خانم دکتر شیخ شعاعی و آقای دکتر دهداری راد

گروه هدف: اعضای هیئت علمی بالینی

*دارای امتیاز بازآموزی*

- ثبت نام در سامانه آموزش مداوم www.ircme.ir

- لینک ورود به کارگاه: https://www.skyroom.online/ch/tums1/basij