رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع معرفي‌شدگان (آقا/ خانم) چند ‌برابر ظرفيت پذيرش کاردانی و کارشناسی رشته فوريت‌هاي پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در آزمون سراسری سال  ۴۰۰-۱۳۹۹ می رساند، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس https://edu.mui.ac.ir/node/2710 مراجعه نمایند.