رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون استخدامی وزارت متبوع در روز پنجشنبه 24 مهرماه در مجموعه ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

این آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دو نوبت صبح و عصر با حضور 1129 داوطلب در رسته های مختلف برگزار می شود.

گفتنی است در نوبت صبح که از ساعت 8 صبح آغاز می شود 813 نفر ودر نوبت ظهر راس ساعت 14 ، 316 نفر به رقابت خواهند پرداخت.

لازم است داوطلبان ساعت ۸ صبح در محل برگزاری آزمون (سه راه حکیم نظامی- خیابان شهدای صفه- بالاتر از درب ورودی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) درب غربی دانشگاه «درب دندانپزشکی»- خیابان تدبیر- ساختمان تدبیر- مجتمع آموزشی کلاسها و آزمونهای تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) حضور داشته باشند.
همچنین داوطلبان بایستی موارد زیر را رعایت نمایند:
 -کلیه شرکت کنندگان لازم است ماسک و در صورت نیاز دستکش همراه داشته باشند. ضمناً رد و بدل کردن اشیاء و وسایل بین داوطلبین در طول برگزاری آزمون ممنوع است.
-  لازم است متقاضیان از آوردن کیف، موبایل و هرگونه لوازم اضافی خودداری نمایند.
 -لازم است کلیه داوطلبین در تمام مراحل برگزاری آزمون کلیه پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.