رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقا رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظام رتبه بندی تایمز 2024

بر اساس آخرین گزارش سال 2024«رتبه بندی جهانی تایمز»، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ارتقای رتبه نسبت به سال قبل، در جمع دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفت. 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق گردید جزو دانشگاه های علوم پزشکی کشورباشد که در نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی در کشور ارتقا رتبه یافته و در بین 300 دانشگاه برتر آسیا در سال 2024 قرار بگیرد .

شایان ذکر است نظام «رتبه بندی جهانی تایمز» یکی از نظام های رتبه بندی معروف جهانی است که نمره دانشگاهها را بر مبنای 5 شاخص آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت تعیین می کند.

 این رتبه بندی با جمع آوری داده ها از دانشگاهها و نیز از پایگاه استنادی Scopus، نمرات مربوط به هر شاخصی را برای دانشگاهها محاسبه و در فرمول مربوط به رتبه بندی قرار داده و رتبه دقیق دانشگاه های شرکت کننده را تعیین می کند. در سال 2024 تعداد 2673 دانشگاه در جهان و 73 دانشگاه از ایران تحت ارزیابی قرار گرفته بودند که از بین آنها 23 دانشگاه از دانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت بودند. 

بر اساس آخرین گزارش سال 2024«رتبه بندی جهانی تایمز»، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جز 3 دانشگاه علوم پزشکی کشور در سال2024 است که به نسبت سال 2023 در کشور ارتقای رتبه داشته و در بین 1000 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.