رفتن به محتوای اصلی
x

رتبه بندی درون دانشگاهی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1403

بر اساس رتبه بندی و ارزیابی درون دانشگاهی (کیفی) مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1403 ،  از 43 مرکز تحقیقاتی دولتی، تعداد ۹ مرکز در رده کیو-۱  ، ۲۲ مرکز در رده کیو-۲ ، 9 مرکز در ردیف کیو-۳ و  ۳ مرکز در ردیف کیو-۴ قرار گرفتند.

  مطابق با مجموعه آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی سال 1403 ، سطح تفویض اختیار تصویب طرح تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دارای  رتبه کیو-۱ ۴۰۰ میلیون ریال، مراکز تحقیقاتی دارای رتبه کیو-۲  300 میلیون ریال،  مراکز تحقیقاتی دارای رتبه  کیو-۳   ۲۰۰ میلیون ریال و مراکز تحقیقاتی دارای رتبه  کیو-۴، 150 میلیون ریال افزایش یافت.

 جهت دریافت مجموعه آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی سال 1403 اینجا را کلیک کنید.