رفتن به محتوای اصلی
x

هفته ملی بدون دخانیــــــات/ «حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات؛ حـق و مسئولیــت همــگانی»

۵ لغایت ۱۱خردادماه ۱۴۰۳ هفته ملی بدون دخانیات با شعار " حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ حق و مسئولیت همگانی "
روز شمار هفته:
شنبه ۵ خرداد؛ حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ ضامن نسل بدون دخانیات
یکشنبه ۶ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با ترویج اماکن عاری از دخانیات
دوشنبه ۷ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ با قوانین بازدارنده و موثر
سه شنبه ۸ خرداد:حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با جلوگیری از نمایش و تبلیغ مصرف دخانیات
چهارشنبه ۹ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با جلوگیری از تولید و فروش سیگار الکترونیکی و محصولات نوپدید دخانی
پنجشنبه ۱۰ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان ؛ با آموزش و توانمند سازی همگانی در برابر دخانیات
جمعه ۱۱ خرداد: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات ؛ با آموزه های دینی