رفتن به محتوای اصلی
x

کسب رتبه اول مرکز تحقیقات قلب کودکان در حیطه “طرح های اثر گذار در ارزشیابی سال 2022”

در نتایج اولیه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در سال ۲۰۲۲، مرکز تحقیقات قلب کودکان با ارائه مستندات مربوط به طرح تحقیقاتی با عنوان" مجموعه دستورالعمل بالینی غربالگری بیماری های قلبی مادرزادی از بدو تولد تا سن پیش دبستانی" موفق به کسب رتبه اول در بین ۱۹۱ مرکز تحقیقاتی با ۱ تا ۱۰ سال فعالیت بالینی شد.

لینک دسترسی به مجموعه دستورالعمل پیوست می باشد:

https://hetas.behdasht.gov.ir/-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%93-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88-%C2%B7%C2%B7%C2%B7*