رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارزشیابی مطالعات همگروهی در کشور، خرداد 1402

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با توجه به اهمیت مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اقدام به ارزشیابی شاخص های عملکردی (محور های کلیدی) این مطالعات در یک جلسه گروهی نمود.

 این جلسه به صورت مجازی و حضوری، شنبه 6 خردادماه، از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۵ در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بصورت آنلاین برگزار گردید که دکتر نوشین محمدی فرد معاون پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان نماینده این مرکز در خصوص چهار مطالعه کوهورت این پژوهشکده شامل مطالعه کوهورت اصفهان (ICS)، مطالعه کوهورت هایپر کلسترولمی فامیلی(FH) ، مطالعه کوهورت حوادث قلب –عروقی در موارد جدید سرطان پستان و کولورکتال ( CIBC ) و مطالعه کوهورت کووید اصفهان (ICC)  مطالبی را ارائه نمود.