رفتن به محتوای اصلی
x
 • انتصاب سرپرست بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

  براساس حکمی از سوی رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، دکتر ناصر رستمی به عنوان سرپرست بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر سلطانی در مدت زمان تصدی مسئولین فوق تشکر و تقدیر گردیده است.

 • انتصاب رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان

  براساس ابلاغی از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر علی صادقی به عنوان رییس بیمارستان  شهید بهشتی اردستان منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر کفیل در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر گردیده است.

   

 • انتصاب رییس بیمارستان شفا کلیشاد

  بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر حمیدرضا میرزاییان به عنوان رییس بیمارستان شفا کلیشاد منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر بهشتیان نژاد در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر و تقدیر گردیده است.

 • انتصاب رییس بیمارستان های حضرت امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا

  بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر سید مهدی دیباجی به عنوان رییس بیمارستان های حضرت امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر مهری در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر و تقدیر گردیده است.

 • انتصاب رییس بیمارستان بوعلی شهرستان چادگان

  بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر سید علی شیخ ابومسعودی به عنوان رییس بیمارستان بوعلی چادگان منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر حاجی عرب در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر و تقدیر گردیده است.

   

 • انتصاب رییس بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

  براساس ابلاغی از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر علیرضا زمان پور به عنوان رییس بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر منصوب گردید.
  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر جنگجو، در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر گردیده است.

 • انتصاب مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدونشهر

  براساس ابلاغ های جداگانه ای از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاونین بهداشتی و درمان، دکتر افشین ملیانی به عنوان مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدونشهر و همچنین سرپرست بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) فریدونشهر منصوب گردید.

  همچنین در این احکام از زحمات و خدمات دکتر زمان پور در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر و تقدیر گردیده است.

 • انتصاب سرپرست بیمارستان بهنیا شهرستان تیران و کرون

  براساس ابلاغی از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر ملیحه زیبنده پور به عنوان سرپرست بیمارستان بهنیا شهرستان تیران و کرون منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر میرزاییان در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر و تقدیر گردیده است.

 • انتصاب سرپرست بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

  بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، دکتر امیر بنازاده متخصص بیماری های کودکان به عنوان سرپرست بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات خانم مریلا صادقی در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر گردیده است.

   

 • انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه

  بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه ، دکتر مسعود جوانبخت به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه منصوب گردید.