رفتن به محتوای اصلی
x
 • انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان

  بر اساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، مهندس مجید طاهریان به عنوان مشاور ایشان در امور مشارکت های اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان  منصوب شد.

  همچنین در این حکم از زحمات دکتر سید فرهاد عریضی در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

 • انتصاب رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه

  طی حکمی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر حمید گله داری، به عنوان رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه منصوب شد.

  همچنین در این حکم از زحمات دکتر پژمان عقدک درمدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

  متن این ابلاغ به شرح  زیر می باشد:

 • انتصاب مدیر پرستاری دانشگاه

  بر اساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، خانم ندا کریمی به عنوان مدیر پرستاری دانشگاه منصوب ­گردید.

  متن این ابلاغ به شرح زیر می باشد:

 • انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

  بر اساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر علیرضا زمانپور به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان منصوب ­گردید.

  متن این ابلاغ به شرح زیر می باشد:

 • انتصاب معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  طی حکمی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر فریبرز خوروش استاد دانشکده پزشکی به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد.

  همچنین در این حکم از زحمات دکتر حیدری درمدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

  متن این ابلاغ به شرح  زیر می باشد:

 • انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

  بر اساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر محمدرضا ربیعیان به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات دکتر سلیمانی نسب، در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

  متن این ابلاغ به شرح زیر می باشد:

 • انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

  بر اساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر سعید چمی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون منصوب گردید.

  همچنین در این حکم از زحمات دکتر ربیعیان، در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر شده است.

   متن این ابلاغ به شرح زیر می باشد:

 • با حکم وزیر بهداشت؛روسای 7 کمیته قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع منصوب شدند

  روسای 7 کمیته قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع منصوب شدند

  دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در احکام جداگانه ای روسای کمیته های "فن آوری اطلاعات"، "ساماندهی، تأمین و توزیع منابع"، "اطلاع رسانی" ، "آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی" ، "نظام ارجاع" ، "پایش و نظارت" و "آموزش و فرهنگ سازی" قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع» را منصوب کرد.

 • انتصاب سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

  بر اساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه ، دکتر بهمن رشیدی استاد گروه علوم تشریحی به عنوان سرپرست دانشکده پیراپزشکی منصوب گردید.

  همچنین در این ابلاغ از خدمات دکتر ایرج در زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر و قدردانی گردیده است.

  متن این ابلاغ به شرح زیر می باشد:

 • انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت عیسی بن مریم(ع)

  براساس ابلاغی از سوی دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه، دکتر احمد باهنر دکترای تخصصی پژوهشی علوم اعصاب بعنوان سرپرست بیمارستان حضرت عیسی بن مریم(ع) منصوب شد.

  همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر  طباطبایی در زمان تصدی مسئولیت فوق تشکر گردیده است.

   متن این ابلاغ به شرح زیر می باشد: