رفتن به محتوای اصلی
x

پایگاه اینترنتی جدید دفتر UNODC در خصوص مواد صنعتی

ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اعلام نمود: بخش آزمایشگاهی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین (UNODC) به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایگاه اینترنتی جدید خود در رابطه با مواد صنعتی را معرفی نموده است.

شایان ذکر است این سایت به آدرس: http://syntheticdrugs.unodc.or قابل دسترسی می باشد.