رفتن به محتوای اصلی
x

تفویض اختیار ثبت و صدور پروانه داروها و ملزومات دارویی به معاونت غذا و دارو

سازمان غذا و دارو کشور با ارسال نامه ای، انجام عملیات اداری مربوط به فعالیت های ثبت و صدور پروانه داروها و ملزومات دارویی را با در نظر گرفتن کلیه ضوابط و قوانین و دستورالعمل ها به طور موقت و به مدت 6 ماه در حوزه تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور، قرار داد.

گفتنی است در این خصوص، به اقدامات زیر جهت ثبت و صدور پروانه داروها و ملزومات دارویی اشاره شده است:

-بررسی درخواست های صدور مجوز فعالیت شرکت های دارویی در زمینه (تولید/واردات) داروهای شیمیایی و ملزومات دارویی

-بررسی درخواست های موافقت اصولی احداث کارخانه داروسازی و ملزومات دارویی

-بررسی درخواست های صدور و تمدید پروانه مسئول فنی

-بررسی پرونده صدور پروانه تاسیس کارخانه تولید کننده ضدعفونی کننده ملزومات دارویی

-بررسی دوره ای از کارخانجات ضدعفونی کننده ملزومات دارویی (بازدید GMP)

-بررسی پرونده جامع محصول ملزومات دارویی

-نمونه برداری از اولین محموله وارداتی ملزومات-دارو

شایان ذکر است در صورت مشاهده اقدامات مثبت آن معاونت، به طور دائم این اختیارات تفویض خواهد گردید.