رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه در سال 1400

اولین دور جلسات هیأت امنای دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در سال ۱۴۰۰، سه شنبه ۱۸ خردادماه، با حضور مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استان و دانشگاه، در تالار دکتر یقینی دانشکده داروسازی، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه که نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراهای وزارت متبوع، اعضاء هیأت امناء، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونین، مدیر دفتر رئیس دانشگاه و مدیر امورمالی دانشگاه، معاون دفتر بودجه و پایش عملکرد و کارشناسان دبیرخانه هیات امنا وزارت متبوع و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امنا دانشگاه حضور داشتند، گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۹ و اقدامات انجام گرفته در ارتباط با کووید-۱۹، توسط دکتر چنگیز رییس دانشگاه، مطرح و اعضای هیات امنا نیز پیشنهادات خود را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در دانشگاه بیان نمودند.

سپس گزارش بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ دانشگاه توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مطرح و پس از ارائه نظرات کارشناسی توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دفتر بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع با کلیات بودجه موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه گزارش برنامه عملیاتی دانشگاه توسط رئیس دبیرخانه دائمی هیات امنا دانشگاه ارائه گردید.

گفتنی است با توجه به ثبت میزان پیشرفت فعالیت ها و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه پایش برنامه عملیاتی (HOP) و نتایج ارزیابی انطباق انجام گرفته توسط مسئولین حوزه های تخصصی در ستاد وزارت متبوع، میزان تحقق برنامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۹، ۹۸/۵۷ درصد بوده و دانشگاه رتبه سرآمد را در پنجمین سال متوالی بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب نموده است، لذا از اقدامات دانشگاه در دستیابی به اهداف و برنامه های تعیین شده، قدردانی شد. 

همچنین پیشنهادات و دستور کارهای مطرح شده در جهت پیشبرد اهداف و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط اعضای هیأت امناء بررسی و مصوب شد.

شایان ذکر است در این جلسه که در محل تالار دکتر یقینی برگزار گردید از  زحمات و تلاش های گرانقدر مرحوم دکتر یقینی قدردانی شد.