رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان

براساس ابلاغی از سوی دکتر چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر علی صادقی به عنوان رییس بیمارستان  شهید بهشتی اردستان منصوب گردید.

همچنین در این حکم از زحمات و خدمات دکتر کفیل در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر گردیده است.