رفتن به محتوای اصلی
x

اعلام فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت

وزرات بهداشت، درمان  آموزش پزشکی فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال 1400 را اعلام نمود.
بر طبق ماده 7  قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت، موضوع ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.
همچنین طبق ماده الحاقی48، هرگونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي باشد.
گفتنی است فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و ابلاغ مي‌شود.


لیست کالاها و اقدامات آسیب رسان (1400)