پیشنهاد

با توجه به اينکه يکي از استانداردهاي ارائه خدمت ، برگزاري سالانه دوره هاي آموزشي زايمان فيزيولوژيک ميباشد پيشنهاد ميگردد شرح وظايف هسته هاي آموزشي ( هيات علمي مامايي معاونت آموزشي ) به طور شفاف به معاونت اموزشي ابلاغ گردد.

 

پاسخ: از پيشنهاد شما سپاسگزاريم .