شنبه 16 01 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 16 فروردين 1399

feed-image خبر خوان
web1.jpg

احترام و حفظ کرامت بیماران سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد 

بر همه ما لازم است با همدلی و همراهی، تمام دانش و تجربه خویش را برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت به کار گیریم…

پرداخت تشويقي زايمان طبيعي

ايا در پرداخت تشويقي زايمان طبيعي علاوه برشرط مقيمي (تمام وقت يا غير تمام وقت ) شرط فول تايم بودن نيز لازم است

سطح بندي مراکز بيمارستاني

نوع سطح بندي مراکز بيمارستاني در ميزان مطلوب کاهش سزارين پس از سه ماه (۵/۲% ) لحاظ گردد

هزينه استثائي زايمان طبيعي

آيا براي زايمان طبيعي هزينه استثائي وجود دارد که در تعهد بسته نباشد

پیشنهاد

با توجه به اينکه يکي از استانداردهاي ارائه خدمت ، برگزاري سالانه دوره هاي آموزشي زايمان فيزيولوژيک ميباشد پيشنهاد ميگردد شرح وظايف هسته هاي آموزشي ( هيات علمي مامايي معاونت آموزشي ) به طور شفاف به معاونت اموزشي ابلاغ گردد.

زايمان هاي طبيعي با بيهوشي 14k انتونكس

ايا زايمان هاي طبيعي كه با بيهوشي ۱۴k انتونكس انجام ميشود شامل اين طرح ميشود؟

زايمان طبيعي و بيمه تكميلي

با توجه به رايگان نمودن زايمان طبيعي آيا بيماراني كه داراي بيمه تكميلي هستند نيز شامل طرح ميشوند

آمپول رگام

هزينه آمپول رگام بعد از زايمان طبيعي و سزارين به چه صورت محاسبه مي گردد؟

نبود اتاق عمل وبانك خون در برخی بيمارستان ها

به دليل نبود اتاق عمل وبانك خون دراين بيمارستان برخي از زايمان هاي نيازمند اين موارد به بيمارستانهاي ديگر ارجاع ميشود و خدمات اوليه چون ويزيت و.... در همين بيمارستان صورت مي گيرد هزينه هاي بيمار به چه صورت محاسبه ميشود

بيمه هاي ارتش

آيا بيمه هاي ارتش شامل كاهش ۱۰ درصد فرانشيز مي گردد؟

سزارين هاي الکتيو

سزارين هاي الکتيو تحت پوشش دستورالعمل مي باشد يا خير

پزشکان متخصص هيات علمي تمام وقت

در مورد پزشکان متخصص هيات علمي تمام وقت جغرافيايي(۲کا)آيا پرداخت ۱۰% فرانشيز کا دوم در اين برنامه در محل ما بين التفاوت لحاظ گردد يا از رديف جداگانه قابل پرداخت است؟