برگزاری هفدهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت

یکشنبه ۱۱ مردادماه،‌ جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه، معاونین درمان، بهداشت، غذا و دارو و آموزشی و سایر اعضا برگزار شد.

این جلسه با بیانات ریاست دانشگاه پیرامون جلسه ستاد وزارت با محوریت تداوم پوشش اعتبارات در دستورالعمل کاهش پرداخت، آغاز و در ادامه بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش بررسی فرایند های نظارتی کمیته های دارو، درمان و تجهیزات مراکز درمانی و گزارش اقدامات معاونت آموزشی در تدوین طرح تلفیقی آموزش و درمان در مراکز آموزشی درمانی ادامه یافت.