چهارشنبه 07 03 1399

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 07 خرداد 1399

feed-image خبر خوان
web1.jpg

احترام و حفظ کرامت بیماران سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد 

بر همه ما لازم است با همدلی و همراهی، تمام دانش و تجربه خویش را برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت به کار گیریم…

با حضور دو وزیر بهداشت و آموزش و پرورش:

 

انعقاد توافقنامه اجرايي همکاری های مشترک برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان

به گزارش " وب دا" روز جاری و با حضور وزاری بهداشت و آموزش و پرورش توافق نامه اجرايي همکاری های مشترک برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان به امضای دو وزیر رسید.

  موضوع این توافقنامه ارتقا شاخص سلامت دهان و دندان با تاكيد ويژه بر دانش آموزان دوره ابتدايي و سپس متوسطه است.

 • · هدف اصلی: افزایش تعداد و درصد دانش آموزان 12 ساله بدون پوسیدگی دندانی پس از یک دوره 6 ساله، به نحوي كه شاخص DMFT انها به عدد يك تقليل يابد. همچنين شاخص DMFT/dmft در ساير دانش آموزان ارتقا يابد.

 

ماده 2: برنامه هاي اجرايي سلامت دهان و دندان در مدارس

این برنامه ها در چهار بخش به شرح ذيل انجام می گیرد:

الف) آموزش

 • · آموزش مجريان برنامه (پرسنل درگیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراقبين سلامت، معلمان، مديران و يا افراد داوطلب فعال در مدارس).
 • · آموزش مستمر بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان در مدارس بطور مستقیم/غيرمستقيم
 • · آموزش بهداشت دهان ودندان به والدين به منظور حمایت از مراقبت های دانش آموزان در منزل

ب) پيشگيري

 • · انجام غربالگري و ثبت اطلاعات سلامت دهان ودندان دانش آموزان در شناسنامه سلامت دهان
 • · استفاده از روش هاي دندانپزشکی پيشگيري شامل خودمراقبتی (در قالب كتابچه، سي دي، يا كمپين دندان سالم)، تغذیه و بوفه سالم و استفاده از وارنيش فلورايد

ج) درمان

 • · ارائه كليه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه دندانپزشکی بر اساس مصوبه هيئت دولت در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و با تعرفه هاي مصوب

د) پژوهش

 • · انجام پژوهش همراه با ثبت دقیق وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان و خدمات پیشگیری و آموزش بهداشت ارائه شده به آنها این امکان را ایجاد می نماید تا ضمن ارائه گزارش خدمات انجام شده، امکان ارزیابی و پایش دقیق تری را بوجود آورده و نهایتا میزان اثربخشی فعالیت های انجام شده را بطور منظم گزارش نمود.

 

ماده 3: تعهدات

الف) تعهدات وزارت آموزش وپرورش

 • ارائه ليست مدارس مجري برنامه كشوري سلامت دهان و دندان کودکان همراه با ليست مراقبين سلامت، معلمين و افراد داوطلب درگير در برنامه به تفکیک مدارس مجری برنامه، استان و شهرستان
 • برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مراقبين سلامت/معلمین/مديران در قالب آموزش هاي ضمن خدمت و براي والدين با حمايت تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • ارزشيابي های مستمر 6 ماهه از روند اجراي برنامه در سطح ملی و تهیه گزارش و آمار فعاليت های انجام شده همراه با ذکر نقاط قوت و ضعف اجراي برنامه در استان های مختلف
 • ابلاغ سياست هاي تعذیه سالم به مدارس در راستاي ارتقا سلامت دهان و دندان
 • توجیه و الزام همکاری ادارات آموزش و پرورش در کلیه استان ها و همچنين تمامي مدارس ابتدايي کشور برای همکاری در اجرای برنامه های ارتقايي و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان مذكور در بند الف ماده 2

 

ب) تعهدات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

 • انجام غربالگری دانش آموزان در مدارس ابتدايي و مراکز پیش دبستانی با نظارت وزارت آموزش و پرورش
 • ارائه خدمت وارنیش فلوراید سالانه دو نوبت برای دانش آموزان گروه هدف و بر اساس دستورالعمل مربوطه
 • تامين نيروي انساني مورد نياز براي ارايه دو خدمت فوق الذكر
 • تهيه محتواي بسته هاي آموزشي سلامت دهان و دندان و انتشار آنها متناسب با گروه فراگيران مذكور در ماده 2
 • ايجاد و تقویت پايگاه هاي ثابت و سیار سلامت دهان ودندان در مدارس

 

ج) تعهدات مشترک

 • تدوين دستورالعمل هاي اجرایی برنامه کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان و ابلاغ آن به دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات آموزش پرورش استان ها
 • تدوین دوره/کارگاه آموزشی سلامت دهان و دندان ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی برای مراقبين سلامت، معلمین و مجریان طرح و یا افراد داوطلب
 • تکثیر و توزیع بسته ها و وسایل کمک آموزشی ویژه مجریان برنامه، والدین و دانش آموزان
 • برگزاري كمپين هاي آموزش سلامت دهان و دندان و اهداء بسته های تشویقی (حاوی مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، دهان شویه و غیره) در کلیه مدارس به دانش آموزان تحت پوشش
 • تنظیم برنامه زمان بندی جهت اجرای برنامه غربالگری در مدارس
 • طراحي و تکمیل كارت سلامت دهان و دندان در راستای استقرار نظام ثبت اطلاعات سلامت دهان و دندان دانش آموزان و ارجاع دانش آموزان نیازمند به دریافت خدمات رايگان پیشگیری و درمانی مانند جرم گیری، ترمیم دندان، فیشور سیلانت و سایر خدمات به دندانپزشک
 • نظارت و بررسی نحوه اجرای برنامه کشوری در سطح استان ها و انجام بازدیدهای ادواري به منظور رفع اشکالات
 • اجرای برنامه های پژوهشی سلامت دهان و دندان در خصوص مداخلات و خدمات ارائه شده و تعین میزان اثر بخشی آنها در ارتقاء سلامت دهان ودندان دانش آموزان گروه هدف
 • ايجاد مراكز سلامت دهان و دندان واجد يونيت دندانپزشكي (دايم/سيار)در مدارس منتخب
 • استفاده از دانشجویان رشته دندانپزشکی جهت ارائه خدمات آموزشی، پیشگیری و درمانی به دانش آموزان با رعایت ضوابط و مقررات وزارتين
 • نهادینه کردن فرهنگ سلامت دهان و دندان در کودکان گروه هدف با استفاده از لوازم کمک آموزشی، انجام فعالیت های گروهی و برگزاری کارناوال سلامت دهان، جشنواره های سلامت دهان، مسابقات بهداشتي، مقاله نویسی، مجسمه سازی، نقاشی، روزنامه دیواری، وبلاگ نویسی، کنفرانس های علمی دانش آموزی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و کارهای هنری و سایر فعالیت های ابتکاری متنوع در مدرسه یا پارک های کشور با همکاری نهاد ها و ارگانهای مرتبط همچون شهرداری ها در سراسر کشور
 • افزايش پوشش دانش آموزان تحت پوشش خدمات موضوع اين توافقنامه به صورت پلكاني حداقل يك پايه در هر سال پيشرفت برنامه تا پوشش کامل دانش آموزان هر دو مقطع
 • تشكيل كارگروه تخصصي بروزرساني مباني سلامت دهان و دندان در كتب درسي كليه پايه ها

 

ماده 4: ساختار اجرايي

 • با استناد به مفاد ماده 4 تفاهم نامه فيمابين وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش در تاريخ 10/8/93، در موارد مرتبط با حوزه سلامت دهان و دندان، افراد ذيل به ستاد مركزي رهبري افزوده مي گردند:

- دبير شوراي سلامت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

- رييس دفتر سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

ماده 5: مدت زمان و اعتبار توافقنامه

 • با استناد به مفاد ماده 2 تفاهم نامه فيمابين وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش در تاريخ 10/8/93، این توافقنامه همکاری های اجرايي مشترک با اولويت تمرکز بر خدمات دندانپزشکی پیشگیری در کلیه مدارس کشور و با هدف ارتقا شاخص های سلامت دهان و دندان کودکان این مرز و بوم براي مدت 6 سال تنظیم مي شود.

 

ماده 6: تعداد مواد و نسخ

 • این توافقنامه بر اساس توافق طرفین قابل اصلاح خواهد بود.
 • این توافقنامه در شش ماده و دو نسخه داراي اعتبار واحد تنظيم و در تاريخ 20 اسفند ماه 93 فيمابين وزرای آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی منعقد گرديد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد