برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول در حوزه بهداشت

شنبه ۲۹ آذرماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول در حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، معاون و مدیران حوزه معاونت بهداشتی و سایر اعضا تشکیل شد.

 در این جلسه گزارشی از دستورالعمل اجرای برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها، سکونتگاه های غیررسمی و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر ارایه گردید.
 
همچنین نحوه جذب نیروی انسانی موردنیاز و پرونده الکترونیک سلامت نیز بررسی گردید.