انتصاب مشاور رییس دانشگاه در اجرای برنامه تحول نظام سلامت

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه آقای دکتر عباسعلی جوادی عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مشاور رییس دانشگاه در اجرای برنامه تحول نظام سلامت منصوب گردیدند.