مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع) اعلام نمود

با اجرای طرح تحول نظام سلامت و عملیاتی شدن آرزوی دیرینه خدمتگزاران عرصه سلامت، این مرکز با کمال افتخار اعلام می دارد از بدو تاسیس تاکنون هیچ گونه وجهی خارج از ضوابط قانونی توسط هیچ فردی دریافت نگردیده است.

  مدیر مرکز بدینوسیله از زحمات و تلاش صادقانه کلیه عزیزان زحمتکش در این مرکز تقدیر و تشکر نمود و گفت: انتظار داریم کمافی السابق خدمات این بزرگواران بصورت شایسته تری تداوم یابد.