برگزاری جلسه ثبت اعتبارات طرح تحول نظام سلامت

جلسه ثبت اعتبارات طرح تحول نظام سلامت روز چهارشنبه ۹ مهر ماه با حضور سرپرست بهره وری دانشگاه ، معاون اداره فن آوری اطلاعات ، نماینده شرکت کوثر سلامت سپاهان و مدیر امور بیمارستان های معاونت درمان تشکیل شد .

در این جلسه مشکلات موجود در ورود و استخراج اطلاعات در سیستم های  اچ آی اس بیمارستان ها و سایت طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه بررسی و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید.