برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول بهداشت

یکشنبه ۲۲ تیرماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول بهداشت با حضور رییس دانشگاه، معاون بهداشتی دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه گزارشی از اجرای برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

 همچنین در این جلسه برنامه های مرتبط با پوشش حاشیه شهرها و شبکه جامع بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه نیز مورد بررسی قرار گرفت.