نشست روسای انجمن های علمی گروه های پزشکی با هیات رییسه دانشگاه

دوشنبه ۲ تیرماه، نشست روسای انجمن های علمی گروه های پزشکی با هیات رییسه دانشگاه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از برنامه تحول نظام سلامت توسط رییس دانشگاه ارائه و بر ضرورت همکاری انجمن های علمی در راستای ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی تاکید گردید.

 همچنین در این جلسه چالش های موجود توسط روسای انجمن ها مطرح و بررسی شد.