جلسه ی بررسی برنامه عملیاتی پیشنهادی ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان مدرس

جلسه ی بررسی برنامه عملیاتی پیشنهادی ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان مدرس روز دوشنبه ۲۶ خردادماه، با حضور قائم مقام معاونت درمان، مدیرامور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، رییس و مدیر بیمارستان مدرس و کارشناس مسئول اداره ارتقاء درمانی و حاکمیت بالینی برگزار شد . 

در این جلسه در راستای دستورالعمل شماره ۵ تحول در نظام سلامت (ارتقا کیفیت هتلینگ) و با توجه به اعتبارات ابلاغی، برآورد هزینه ها و نظرات کارشناس دفتر فنی الویت بندی برنامه ها انجام و تغییرات لازم اعلام شد .