سخنرانی مدیر شبکه بهداشت و درمان دهاقان پیش از خطبه های نماز جمعه در خصوص ضرورت طرح تحول نظام سلامت

در روزجمعه 23 خرداد ماه به مناسبت انجام طرح تحول نظام سلامت، دکتر محمدی مدیر شبکه سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان دهاقان بود.

در ابتدا ضمن تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان(عج)با بیان اینکه ((هرجامعه در نهاد خودش بصورت فطری چه از نظراجتماعی و انسانی منتظر است، جامعه چون موجودی زنده است و موجود زنده انسانی منتظر است در نفی انتظار هیچ حرکتی وجود ندارد و انسان تن به آنچه که هست می دهد)) به اهمیت مزایای طرح تحول نظام سلامت در سطح جامعه پرداختند.