بیان اهداف و تبیین برنامه تحول نظام سلامت در نماز جمعه شهر داران

جمعه 23 خردادماه، در راستای اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت به عموم مردم ، دکتر صبوحی مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدن و دبیر طرح تحول نظام سلامت بیمارستان شهیدرجائی داران با حضور در نماز جمعه این شهرستان به تبیین و تشریح ابعاد و اهداف طرح تحول نظام سلامت پرداخت .

وی با بیان مزایا و تغییرات عمیق و گسترده همچنین چگونگی برخورداری و بهره مندی بیماران از یارانه سلامت توضیحات مبسوطی را ارائه نمود.

همچنین در پایان به برخی از مشکلات در این خصوص نیز پاسخ گفتند .