بازدیدهای قطبی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای برنامه تحول نظام سلامت

بازدید قطبی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای برنامه تحول نظام سلامت، چهارشنبه ۲۱ خردادماه، با حضور نمایندگان محترم دانشگاه علوم پزشکی یزد مشتمل بر ریاست بیمارستان بهشتی، مدیر بیمارستان افشار یزد، مدیر بیمارستان رهنمون یزد، مسئول مدارک پزشکی بیمارستان افشار یزد، 

مدیر بیمارستان ضیایی اردکان، مدیر بیمارستان امام جعفر صادق(ص) میبد و مسئول اتاق عمل و تجهیزات پزشکی بیمارستان ضیایی اردکان، انجام شد.

در این بازدید ابتدا عملکرد ستاد ارزیابی و سپس بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) فلاورجان، الزهرا(س) و امین در اجرای دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت مورد پایش قرار گرفت و ضمن انتقال تجربیات نقاط قوت و قابل بهبود طرح و به بحث گذارده  شد.

لازم به ذکر عملکرد ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت و مراکز پایش شده، توسط تیم ارزیاب مطلوب و قابل تقدیر گزارش شد.