نشست صمیمانه ریاست بیمارستان شهدای لنجان با پزشکان متخصص مرکز

بیمارستان شهدای لنجان در خصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت جلسه ی توجیهی را با حضور پزشکان متخصص بیمارستان برگزار نمود.

در ابتدای جلسه آقای دکتر زمانی رییس بیمارستان شهدای لنجان در خصوص اجرای طرح تحول سلامت، اهمیت آن و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های هفتگانه ، نکاتی را برای مدعوین مطرح نمود .

در ادامه در خصوص دستورالعمل های جدید اطلاع رسانی لازم انجام و نقطه نظرات همکاران اخذ گردید.