برگزاری جلسه توجیهی برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت محمد رسول الله (ص) مبارکه

بیمارستان حضرت محمد رسول الله (ص) مبارکه  در روزهای  یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه  18، 19 و 20 خرداد ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه توجیهی برنامه تحول نظام سلامت جهت بیش از 185 نفر از پرسنل این بیمارستان نمود .

در این جلسه  در خصوص 7 دستورالعمل طرح نظام سلامت توضیحات لازم توسط دکتر جعفری رئیس بیمارستان ارائه گردید.