گزارش روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به مردم

در خصوص اجرای طرح تحول سلامت، روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران شبکه ها، با حضور در نماز جمعه مراکز استان ها و شهرستان ها، به عنوان سخنران پیش از خطبه، 

در مورد نحوه اجرای طرح، به مردم گزارش می دهند.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)، در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته و هفته آینده، روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مدیران شبکه ها در استان های مختلف، گزارشی از روند اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های تحت پوشش این طرح را ارائه خواهند داد.