تشکیل جلسه ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت با حضور وزیر بهداشت:

ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت با حضور وزیر بهداشت تشکیل و چگونگی روند اجرای طرح تحول نظام سلامت بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( وب دا)، دست اندرکاران و مسئولین  اجرای طرح تحول نظام سلامت کشوردر ستاد مرکزی وزاتخانه، گزارشاتی را در خصوص روند اجرای بسته های خدمتی این طرح به وزیر بهداشت ارائه دادند.

بر اساس این گزارش، در تشریح روند چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت مواردی چون: ابزارهای نظارتی، رعایت استاندارهای درمان در بخش بستری بیمارستانهای دولتی، عملکرد بیمه ها، آخرین وضعیت صرفه جویی در مصرف و کاهش قیمت تجهیزات پزشکی و دارو در بیمارستانها، پاسخگویی به شکایات مردمی ارائه و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است، طرح تحول نظام سلامت از ابتدای اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور آغاز و تاکنون هشت بسته خدمتی آن در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت عملیاتی شده است .بر همین اساس جلسات مستمری جهت بررسی چگونگی روند اجرای بسته های خدمتی و رفع چالش های احتمالی در مسیر اجرا با حضور وزیر بهداشت تشکیل و در خصوص اصلاح فرآیند ها بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.