اظهار رضايت مردم از اجراي طرح تحول نظام سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

بعداز ظهر روز جمعه 16 خرداد‌ماه ، دكتر يوسفي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه، دکتر حسن خاني مدير روابط عمومي دانشگاه

و دكتر طلوعي قائم مقام معاون درمان دانشگاه با حضور در اورژانس، بخش هاي بستري و واحدهاي مختلف مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، ميزان رضايت مردم از اجرای برنامه تحول نظام سلامت را مورد بررسی قرار دادند. در اين بازديد كه دكتر رضواني مديرعامل مركز نيز حضور داشت، اغلب بیماران با اظهار خرسندی ازکاهش چشمگير سهم پرداختی و بهبود كيفيت خدمات درماني در بيمارستان، رضايت کامل خود از اجرای برنامه تحول نظام سلامت را ابراز نمودند.