جلسه برنامه ریزی اجرای دستورالعمل حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند

سه شنبه ۱۳ خردادماه، جلسه برنامه ریزی اجرای دستورالعمل حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند برنامه تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه، اعضای ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت و مسئولین مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) تشکیل شد.

 

 در این جلسه هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل شماره ۶ برنامه تحول نظام سلامت مربوط به حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند که از تاریخ ۱۵ خرداد ماه در مراکز مشمول این برنامه اجرا خواهد شد به عمل آمد.