در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت : بازدید نماینده وزارت بهداشت از بیمارستان شهید رجائی داران

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دولتی سراسر کشور، دوشنبه 12خردادماه، دکتر قنبری ارزیاب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به همراه نماینده اداره حاکمیت بالینی و تجهیزات پزشکی معاونت درمان استان اصفهان،

با حضور در بیمارستان شهید رجایی داران در جهت ارتقاء هتلینگ بیمارستان اقدام به بازرسی و بازدید تخصصی از کلیه بخش های بیمارستان نمودند.

شایان ذکر است در این بازدید دکتر قنبری توصیه ها و پیشنهادات لازم جهت ارتقا هتلینگ و رفع نواقص موجود را ارایه نموده و تصمیمات لازم در این خصوص نیز اتخاذ گردید.