برگزاری سمینار آموزشی برنامه تحول نظام سلامت ویژه مدیران

معاونت درمان دانشگاه در راستای استقرار برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه و بررسی عملکرد ستاد اجرایی مراکز درمانی مشمول طرح، شنبه 10 خردادماه، سمیناری را ویژه مدیران شبکه های بهداشتی درمانی، روسای مراکز آموزشی درمانی

و بیمارستانهای استان در تالار زیتون دانشگاه برگزار نمود.

در ابتدای این سمینار دکتر اصغری رییس دانشگاه  و رییس ستاد اجرایی قطب یک کشوری و دکتر داوری معاون درمان دانشگاه طی سخنانی پیرامون اهداف برنامه تحول نظام سلامت، ضرورت اجرای برنامه، نقاط قوت و قابل بهبود برنامه مطالبی را ارایه نمودند.

سپس در ادامه توسط مسئولین اجرایی، دستورالعمل های هفت گانه برنامه تحول نظام سلامت شامل: برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری، برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، برنامه حضور پزشکان مقیم در بیمارستان ها، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت، برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های وابسته، حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند، برنامه ترویج زایمان طبیعی و شیوه نامه نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام سلامت توضیحاتی را بیان کردند.

شایان ذکر است در پایان سمینار پانل پرسش و پاسخی در خصوص برنامه تحول نظام سلامت برگزارشد.