بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان شهید رجایی داران

دکتر اصغری رئیس دانشگاه ،چهارشنبه 7 خردادماه، با حضور در بیمارستان شهید رجایی داران از درمانگاه تخصصی، پروژه های نیمه تمام و بخش های مختلف این بیمارستان بازدید به عمل آورده وبر روند اجرا و اتمام پروژه های عمرانی تاکید و دستوراتی را در این راستا صادر نمود.

وی در بدو ورود، با حضور در واحد حسابداری بیمارستان ضمن بررسی دریافتی ها طبق طرح تحول نظام سلامت به پاره ای از سولات واحد درآمد نیز پاسخ گفت.

در ادامه این بازدید با تشکیل جلسه ایی با کلیه ی مسئولین و متخصصین شاغل در این بیمارستان، ضمن ابراز امیدواری از استقبال مردم و سیستم درمانی دانشگاه ها از اجرای این طرح بیان داشت: که با بهتر شدن منابع مالی ضعف ها نیز جبران گردد.

دکتر علی اصغر صبوحی مدیر شبکه، دکتر امیر صادقی رئیس بیمارستان و دیگر مسئولین این بیمارستان با طرح سوالات و مشکلاتی،خواستار رفع کمبود پزشک و پرستار که از مشکلات جدی این منطقه میباشد،شدند. دکتر اصفری با قول مساعد در خصوص رفع چالش ها و به حداقل رساندن مشکلات تجهیزاتی،عمرانی و رفاهی پرسنل به پاره ای از سولات متخصصان نیز پاسخ گفت.