برگزاری جلسه توجیهی برنامه تحول نظام سلامت در شبکه تیران و کرون

بیمارستان بهنیا شهرستان تیران وکرون در راستای ارتقاء برنامه تحول نظام سلامت اقدام به برگزاری جلسه توجیهی جهت کلیه پرسنل شاغل در بیمارستان بهنیا نمود.

در این جلسه توجیهی خانم دکتر حسنی رییس بیمارستان ضمن پاسخ به پرسشهای پرسنل، طی سخنانی هدف دولت تدبیر و امید  و برنامه تحول نظام سلامت را بالا بردن سطح بهداشت و درمان  بیان کرد.

در پایان از زحمات پرسنل بیمارستان در خصوص اجرایی شدن این طرح و ارتقاء رتبه اعتبار بخشی بیمارستان با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.