برگزاری جلسه کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه

دوشنبه 5 خردادماه، جلسه کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور مسئولین دانشگاه و نمایندگان شرکت های بیمه استان اصفهان در تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه رئوس برنامه های تحول نظام سلامت و انتظارات دانشگاه از بیمه های مکمل تبیین و همچنین راهکارهای تعامل بیمه های تکمیلی با دانشگاه و نحوه دسترسی مسئولین درآمد بیمارستان ها به اطلاعات بیمارن بیمه شده تکمیلی، مورد مذاکره و توافق قرار گرفت.