اقدامات ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت در راستای پاسخگویی و پیگیری مسایل برنامه مذکور

ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت اعلام نمود: وزارت متبوع در راستای اجرای این برنامه و با هدف افزایش رضایتمندی، ارایه کیفیت خدمات مناسب و کاهش هزینه های بیماران و اهمیت پاسخگویی و پیگیری مشکلات و پرسش ها در خصوص طرح مزبور در سطح دانشگاه ها

 و مراجعین به مراکز درمانی، اقدامات زیر را انجام داده است:

1-پاسخگویی به سوالات و شکایات مردمی

2-راه اندازی سامانه پاسخگویی 1590 در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت متبوع

3-راه اندازی پایگاه اینترنتی tahavol.behdasht.gov.ir جهت اطلاع رسانی، معرفی برنامه های تحول و دریافت نظرات و سوالات

4-سامانه پیام کوتاه به شماره 20001590 جهت دریافت نظرات، سوالات و شکایات مردمی

5-پاسخگویی به سوالات و ابهامات مسئولین و عوامل اجرایی طرح در دانشگاه ها و بیمارستان ها