بازديد كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اجرای برنامه تحول نظام سلامت مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

چهارشنبه 31 ارديبهشت‌ماه، آقاي گودرزي و خانم حسني نژاد كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همراه  خانم دکتر طباطبايي علوي مسئول نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي تحول سلامت، دكتر جهانگرد سرپرست مديريت بهره وري و خانم جوانمرد مسئول اجراي دستورالعمل ترويج زايمان طبيعي دانشگاه، 

از واحد درآمد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بازديد و  نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و ميزان رضايت مردم از اجرای اين برنامه بزرگ ملی را بررسی نمودند.

در ادامه در جلسه اي  با حضور ميهمانان و دكتر گنجي معاون پشتيباني و توسعه و جمعي ديگر از مسئولين مركز، ابعاد مختلف اجرای برنامه تحول نظام سلامت در اين مركز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.