جلسه بررسی اقدامات بعمل آمده توسط مراکز تابعه در هفته اول اجرای برنامه تحول نظام سلامت

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه، با حضور روسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه، 

عملکرد یک هفته اول اجرای برنامه تحول نظام سلامت بررسی و ضمن جمع بندی مشکلات اجرایی، از رضایتمندی حاصله از اجرای این برنامه توسط مردم ابراز خشنودی شد.

در ین جلسه عنوان شد: بطور میانگین روزانه یک میلیارد ریال یارانه سلامت به بیماران بستری استان که در هفته گذشته ترخیص شده اند تعلق گرفته است.

 بیشترین میزان یارانه سلامت در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) و کمترین آن در بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه پرداخت شده است.